07
Jun
2024
Küldöttgyűlések határozatai - 2024.05.07.
2024. június 7.  |  10:03
AZ MKOSZ 2024. MÁJUS 7-ÉN, 11.00 ÓRAKOR TARTOTT KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI
 
 
1/2024.05.07. számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése jóváhagyta a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, Doborné Kővágó Adriennt.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0
 
 
 
2/2024.05.07. számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése jóváhagyta a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőit, Garai Pétert és Molnár Tamást.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0
 
 
3/2024.05.07. számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése jóváhagyta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Horváth Enikőt, tagoknak pedig Török Róbertet és Sörös Jenőt.
 
Többségi szavazással elfogadva.
Igen: 124               Tartózkodott: 1                     Nem: 0
 
 
4/2024.05.07. számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő napirendi pontokat jóváhagyja.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0
 
 
5/2024.05.07 számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése a szervezet 2023. évre vonatkozó mérlegét, eredménykimutatását, szakmai és pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadta, tekintettel arra, hogy az megfelel a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek, és a szervezet gazdálkodásának valós adatait tükrözik.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0
 
 
6/2024.05.07 számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság 2023. évről szóló jelentését és a könyvvizsgáló jelentését elfogadta.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0
 
 
7/2024.05.07 számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése a 2024. évi szakmai és pénzügyi tervet elfogadta.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0
 
 
8/2024.05.07 számú határozat:
 
Az MKOSZ Küldöttgyűlése elfogadta az MKOSZ 2023-2027 között megvalósítandó szakmai stratégiáját.
 
Többségi szavazással elfogadva.
Igen: 124               Tartózkodott: 1                     Nem: 0
 
 
9/2024.05.07 számú határozat:
 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Küldöttgyűlése elfogadta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége egységes szerkezetű Alapszabályát, ezzel egyidejűleg felkéri és felhatalmazza a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselőjét, hogy az Alapszabály nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, az ehhez szükséges okiratokat írja alá.
 
Egyhangúlag elfogadva.
Igen: 125               Tartózkodott: 0                     Nem: 0

Vármegyei szövetségek