Sporttámogatás - 2017

Elszámolási útmutató 2017/2018:


Tájékoztató a látvány-csapatsport államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény szerinti támogatásáról (2017.10.20.)


Értékelési elvek és Benchmark


Felújítás utáni létesítménybérlés kérelem - minta dokumentum


Összefoglaló a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (2017.08.07.)


Összefoglaló a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításáról (2017.08.07.)


Összefoglaló a TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY 22/C. §-t érintõ módosításáról (2017.01.25.)


A társasági adó kedvezményezett célokra történõ felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2017. – NAV tájékoztató


MKOSZ értékelési elvek, benchmark, táblázatok – 2017/18. évi támogatási időszak


DSE – Oktatási intézmény – Együttmûködési megállapodás


Nyilatkozat (hivatásos) de minimis egy és ugyanazon vállalkozás


Tájékoztatás Rendelet módosító megjelenésérõl


   Tisztelt Sportszervezetek! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában kihirdetésre került a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendeletet módosító 164/2017. (VI.28.) Kormányrendelet. 

Felhívjuk a figyelmüket – egyebek mellett – a Rendelet 11. § (1a) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a támogatott szervezet az elszámolása során az adott elszámolási idõszak végéig, de legkésõbb augusztus 14-ig pénzügyileg teljesített számlákkal számol el. A megállapodás, szerzõdés szerinti teljesítésre és számlakiállításra az adott támogatási idõszak végéig (azaz alapesetben június 30-áig) kerülhet sor. 

Javasoljuk, hogy a számlázás/bérszámfejtés és kifizetéseik során fentieket vegyék figyelembe. 

Üdvözlettel: 
MKOSZ 

Összeszámítás és kiegészítõ támogatás elszámolása (2017.07.13.)


VIDEÓK

Megyei szövetségek